Disclaimer


Disclaimer

Met het gebruik van de website www.elsieragroothandel.com aanvaardt u de onderstaande beperkte voorwaarden. Op deze voorwaarden, alsmede op het gebruik van www.elsieragroothandel.com, is Nederlands recht van toepassing.
Bij bestellingen bij Elsiera via de site of rechtstreeks dient u tevens accoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan de informatie op deze site worden ontleend. Elsiera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website. Typefouten en/of prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Elsiera is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waar via wwww.elsieragroothandel.com naar wordt verwezen.

Voor zover niet anders aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen) toe aan Elsiera. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

© 2014 Elsiera